Als Registercounsellor ABvC® begeleid ik je bij persoonlijke groei en je eigen ontwikkeling. Ik ondersteun en begeleid je professioneel bij moeilijke of pijnlijke situaties in je leven. Als Registercounsellor sta ik naast jou, ik kijk mee en ik spiegel. Jouw verhaal blijft je eigen verhaal. Zo werk je aan herstel en duurzame verandering van je klachten.

Tijdens de counselling komen de klachten die je op dit moment hebt aan bod. Daarbij besteden we ook aandacht aan de gebeurtenissen uit het verleden en bepaalde levensomstandigheden die jouw klachten beïnvloeden.

Counsellors die aangesloten zijn bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) worden Registercounsellors ABvC® genoemd.

Een registercounsellor is hbo- of universitair opgeleid, voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is gespecialiseerd in psychosociale en psychotherapeutische begeleiding. De ABvC staat als gberoepsvereniging voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk.

Ik ben universitair opgeleid tot psycholoog, arbeids- en organisatie, en ik heb twee gespecialiseerde counsellingsopleidingen gedaan te weten Creatieve loopbaancounselling en de opleiding Kunstzinnige Counselling. Daarbij heb ik jarenlang allerlei opleidingen en cursussen gevolgd op dit gebied.

Om de professionele kwaliteit te waarborgen is voortdurende bij- en nascholing verplicht, net als intervisie en supervisie. Jaarlijks word ik als registercounsellor opnieuw getoetst of ik voldoe aan deze kwaliteitseisen.
De ABVC werkt met een gedragscode en een klachtenreglement. 

Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van counselling (gedeeltelijk) en een werkgever biedt soms ook mogelijkheden om tegemoet te komen in de kosten.
In bepaalde gevallen kun je gebruik maken van regelingen zoals het Persoonsgebonden budget (PGB), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of belastingaftrek.

Als registercounsellor heb ik een geheimhoudingsplicht. Ook wanneer het counsellingtraject wordt vergoed door een derde partij.
Na het afsluiten van het traject blijft je dossier onder de geheimhoudingsplicht gewaarborgd.