Geluid

Een harde gil van een klasgenootje, de sirene op de eerste maandag van de maand of veel kinderen tegelijkertijd op het schoolplein. Als je hoogsensitief bent, ben je vaak gevoelig voor hard geluid. Zeker als je moe bent, dan kan het geluid nog harder binnenkomen dan anders.

Merk je dat jouw zoon of dochter snel geïrriteerd raakt als er veel geluiden zijn? Dan kan het zijn dat je kind hooggevoelig is. Voor hoogsensitieve kinderen is het last hebben van geluiden een vaak voorkomend probleem op school. Kinderen komen in een vicieuze cirkel terecht. Ze vinden het lastig om met de geluiden om te gaan in de klas en worden hier moe van. Een kind kan zo weerstand krijgen om naar school te gaan, wat ook veel energie kost en vermoeiend is. Dus gaat hij of zij moe naar school en ervaart de geluiden nog intensiever. Er ontstaat daardoor nog meer afkeer om naar school te gaan en zo is de cirkel rond.

Wat helpt?

Deze situatie is vervelend, gelukkig zijn er wel oplossingen voor. Het helpt voor kinderen om te weten dat bij hen geluiden (en andere prikkels) meer indruk maken dan bij anderen. Er zijn goede boeken om dit te bespreken met kinderen. Het boekje ‘Help ik voel zo veel!’ kan daar goed bij helpen en ook het boekje ‘De hoogsensitiviteit survivalgids’ is fijn om met je kinderen te lezen.

Verder is het handig om met de leerkracht te spreken. Bijvoorbeeld over of het mogelijk is om even een rustmomentje in te bouwen tijdens een drukke schooldag. Ik hoor en zie steeds vaker dat kinderen de tijd krijgen om zich even af te zonderen. Heel fijn!

Oefeningen om je af te schermen

Voor kinderen helpt het ook om oefeningen te doen om je af te schermen van de buitenwereld. Bijvoorbeeld door zich voor te stellen dat ze een boog van licht of een grote bal om zich heen hebben. Over deze oefeningen schrijf ik volgende keer meer.

Ademhaling

Heel belangrijk hierbij is de ademhaling. Door je op je ademhaling te focussen is het gemakkelijker om je af te sluiten van allerlei prikkels om je heen. Buikademhaling maakt je rustig en zorgt ervoor dat je zintuigen zich meer naar binnen richten. Veel kinderen ademen ‘hoog’, in het borstgebied.

Je kind kan de buikademhaling oefenen door op de grond te gaan liggen met een boek op zijn of haar buik. Het is nu de bedoeling om met de buik het boek omhoog te duwen terwijl ze inademen. Het boek gaat naar beneden tijdens de uitademing. Soms even oefenen maar als het lukt kan het veel rust geven!

Afbeelding van Gordon Johnson via Pixabay

over Janneke Luijkx

Mijn naam is Janneke Luijkx. Ik ben eigenaar van Het Sleutelbos, een praktijk waar kinderen op een creatieve manier begeleid worden bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ik ben coach, schrijfdansdocent en psycholoog en woon in Wateringen.