Ondersteuning om je kind te leren omgaan met hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid

Maak jij je zorgen om je zoon of dochter? Is je kind gevoelig en waarschijnlijk hoogsensitief en /of hoogbegaafd? Hoogsensitieve kinderen zijn gevoelig voor prikkels en verwerken deze intenser dan andere kinderen. Soms merk je dat het niet goed gaat met je kind en dat hij of zij boos, angstig of verdrietig is. Of dat je kind niet naar school wil omdat daar teveel prikkels zijn.

Bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen speelt ook dat zij in hun cognitieve en creatieve denken op school kunnen vastlopen of niet laten zien wat zij kunnen. Ook hebben deze kinderen door hun zijnswijze vaak moeite met het vinden van aansluiting met andere kinderen.

Extra ondersteuning kan dan helpen om ervoor te zorgen dat je kind weer beter in zijn of haar vel zit.

Begeleiding bij hoogsensitiviteit

Als creatieve coach bied ik begeleiding aan hoogsensitieve en hoogbegaafde kinderen. Het doel van de begeleiding is vaak om kinderen te leren zichzelf en anderen beter te begrijpen. Dit doen zij door zelf te ontdekken, oefenen en ervaren. De begeleiding kan gericht zijn op het omgaan met emoties en prikkelverwerking en het oefenen met gedrag en concentratie.

Ik betrek ouders bij de begeleiding door terug te koppelen over de begeleiding. Indien nodig of gewenst, zal ik ouders kort begeleiden.

Begeleidingsaanbod:

Omgaan met hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid op school

Hoogsensitieve en hoogbegaafde kinderen hebben een hogere kans om faalangst te ontwikkelen. Dit komt doordat zij vaker perfectionistisch en zelfkritisch zijn. Ook een fixed-mindset kan kinderen in de weg zitten. Een ander probleem dat vaak voorkomt is dat deze kinderen overprikkeld raken in de klas of zich niet goed kunnen concentreren.

Zelfvertrouwen vergroten

Hoogsensitieve en hoogbegaafde kinderen hebben tijd nodig om zich veilig te voelen bij anderen. Als kinderen zich langere tijd niet veilig voelen, kunnen zij woedeaanvallen krijgen of raken zij in zichzelf gekeerd.