Ondersteuning om je kind te leren omgaan met hoogsensitiviteit

Maak jij je zorgen om je zoon of dochter? Is je kind gevoelig en waarschijnlijk hoogsensitief? Hoogsensitieve kinderen zijn gevoelig voor prikkels en verwerken deze intenser dan andere kinderen. Soms merk je dat het niet goed gaat met je kind en dat hij of zij boos, angstig of verdrietig is. Of dat je kind niet naar school wil omdat daar teveel prikkels zijn.

Extra ondersteuning kan dan helpen om ervoor te zorgen dat je kind weer beter in zijn of haar vel zit.

Begeleiding bij hoogsensitiviteit

Als creatieve coach bied ik begeleiding aan hoogsensitieve kinderen. Het doel van de begeleiding is om kinderen te leren hoe zij hoogsensitiviteit een plek kunnen geven. Dit doen zij door zelf te ontdekken, oefenen en ervaren. De begeleiding kan gericht zijn op het omgaan met emoties en prikkelverwerking en het oefenen met gedrag en concentratie.

Ik betrek ouders bij de begeleiding door terug te koppelen over de begeleiding. Indien nodig of gewenst, zal ik ouders kort begeleiden.

Begeleidingsaanbod:

Omgaan met hoogsensitiviteit op school

Hoogsensitieve kinderen hebben een hogere kans om faalangst te ontwikkelen. Dit komt doordat zij vaker perfectionistisch en zelfkritisch zijn. Een ander probleem dat vaak voorkomt is dat deze kinderen overprikkeld raken in de klas of zich niet goed kunnen concentreren.

Zelfvertrouwen vergroten

Hoogsensitieve kinderen hebben tijd nodig om zich veilig te voelen bij anderen. Als kinderen zich langere tijd niet veilig voelen, kunnen zij woedeaanvallen krijgen of raken zij in zichzelf gekeerd.