Schrijfles

Schrijfles

Tijdens de schrijfles zullen eerst de basisbewegingen goed aangeleerd worden om daarna door te gaan naar het werkelijke schrijven. Hierdoor wordt het ritme en balans bij het schrijven hersteld. Een methode die ik hierbij gebruik is schrijfdans.

Schrijven is een complex proces, waar cirkels en rechte lijnen elkaar aantrekken en afstoten. Als er geen goede basis wordt gelegd voor het combineren van deze bewegingen, kan er verwarring ontstaan bij een kind. Dit kan leiden tot schrijfproblemen, maar net zo goed tot leesproblemen.

Schrijflessen kunnen individueel gevolgd worden, vaak is een periode van 6 tot 8 lessen voldoende.

Schrijfdansmethode

Schrijfdans is een schrijf- en bewegingsmethode voor peuters en kinderen van het primair onderwijs ontwikkeld door Ragnhild A. Oussoren, grafoloog en schrijfpedagoog.  Als u, of de leerkracht van uw kind, merkt dat uw kind moeite heeft met schrijven kan schrijfdans op een speelse manier helpen bij het ontwikkelen van een goed handschrift.

Schrijfdans is een traject waarbij aandacht is voor zowel de grove als fijne schrijfmotoriek. Bewegen op muziek speelt daarbij een belangrijke rol. Kinderen komen met schrijfdans in aanraking met hun muzikale, cognitieve, emotionele, ruimtelijke en ritmische kanten. Het is daardoor ook van invloed op de persoonlijke ontwikkeling van een kind.