Cursus Schrijfdans en Schrijfles

Cursus Creatieve Schrijfdans

Bij de cursus creatieve schrijfdans gaan kinderen van groep 3 tot 6 schrijfdans- en tekenopdrachten doen, waar we creatief en met plezier mee aan de slag gaan. Ook werken de kinderen met verschillende materialen zoals wasco, scheerschuim, potlood en verf. Zo ontwikkelen kinderen hun fijne motoriek die goed van pas komt bij schrijven en bij tekenen.

Inhoud van de cursus

We gaan deze keer op reis met een zeilschip. De kinderen hijsen de zeilen op stoere vissersmuziek en tekenen een oceaanreis  op sfeerbepalende muziek, met eerst een kalme zee, maar in de verte donkere wolken die een storm aankondigen. Samen bedenken we de avonturen die we daarna beleven.

Vindt je zoon of dochter het leuk om mee te doen? Dan kun je hem of haar opgeven via onderstaande contactformulier.

Praktische informatie:

Maandag van 15.30 – 16.15

26 maart           28 mei
9 april                11 juni
23 april              25 juni
14 mei                2 juli

Kosten 45 euro

In de Vang in Wateringen (Naast de Mariaschool en basisschool de Kyckert)
Instroom is altijd mogelijk, neem daarover gerust contact met mij op.

Data lopende cursus:

19 februari
5 en 19 maart

Schrijfdansmethode

Schrijfdans is een schrijf- en bewegingsmethode voor peuters en kinderen van het primair onderwijs ontwikkeld door Ragnhild A. Oussoren, grafoloog en schrijfpedagoog.  Als u, of de leerkracht van uw kind, merkt dat uw kind moeite heeft met schrijven kan schrijfdans op een speelse manier helpen bij het ontwikkelen van een goed handschrift.

Schrijfdans is een traject waarbij aandacht is voor zowel de grove als fijne schrijfmotoriek. Bewegen op muziek speelt daarbij een belangrijke rol. Kinderen komen met schrijfdans in aanraking met hun muzikale, cognitieve, emotionele, ruimtelijke en ritmische kanten. Het is daardoor ook van invloed op de persoonlijke ontwikkeling van een kind.

Schrijfles

Schrijven is een complex proces, waar cirkels en rechte lijnen elkaar aantrekken en afstoten. Als er geen goede basis wordt gelegd voor het combineren van deze bewegingen, kan er verwarring ontstaan bij een kind. Dit kan leiden tot schrijfproblemen, maar net zo goed tot leesproblemen.

Tijdens de schrijfles zullen eerst de basisbewegingen goed aangeleerd worden om daarna door te gaan naar het werkelijke schrijven. Hierdoor wordt het ritme en balans bij het schrijven hersteld. Een methode die ik hierbij gebruik is schrijfdans.

Schrijflessen kunnen individueel gevolgd worden, vaak is een periode van 6 tot 8 lessen voldoende. In de cursus schrijfdans in groepsverband wordt ook een goede basis voor het schrijven gelegd.