Beter op school

Soms is het lastig voor kinderen om zich thuis te voelen op school. Problemen die dan kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld moeite met concentreren, onderpresteren bij hoofbegaafdheid, overprikkeling bij hoogsensitiviteit of faalangst. Bij deze begeleiding werken we zowel aan de persoonlijke ontwikkeling en de manier van leren die een kind heeft. Ook kunnen concentratie-oefeningen onderdeel zijn van de begeleiding.