Welkom in Het Sleutelbos

In Het Sleutelbos staat aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen voorop.

Uw kind is welkom in de praktijk in Wateringen voor begeleiding bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Drie sleutels staan centraal in Het Sleutelbos.

Sociaal emotioneel

Deze sleutel versterkt de sociale en/of emotionele ontwikkeling bij kinderen door een kortdurend traject met creatieve werkvormen als verhalen, tekeningen en bewegingsoefeningen.

Kinderen kunnen om allerlei redenen niet lekker in hun vel zitten. De thuissituatie kan een rol spelen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of verlies. Ook andere omstandigheden of de persoonlijkheid van een kind zijn van invloed op het gevoel van eigenwaarde of het ervaren van emoties als angst, boosheid of verdriet.

Een fijnere schooltijd

Soms is het lastig voor kinderen om zich thuis te voelen op school. Problemen die dan kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld moeite met concentreren, onderpresteren bij hoogbegaafdheid, overprikkeling bij hoogsensitiviteit of faalangst. Bij deze begeleiding werken we zowel aan de persoonlijke ontwikkeling en de manier van leren die een kind heeft. Ook kunnen concentratie-oefeningen onderdeel zijn van de begeleiding.


Goed handschrift

In dit traject worden kinderen begeleid bij de ontwikkeling van grove en fijne motoriek om een goed handschrift te ontwikkelen.